زندگی شکلاتی


زندگی شکلاتی

خاطــره تنـــهامدرکی استـــ که فراموشی رامحکوم می کنــــــد....!


آنجا را نمی دانم...

اما ایـــــــــــــنجا...

تا پیـــــراهنت را سیــــاه نبینند..

باور نمی کنند چیزی ازدست داده باشــی...

خدا مرا ازبهشـــــــــــت راند،،

از زمین ترســـــــــاند،،

شما مــــــــرا از زمــــین راندید،،

از خــــــــــــــدا ترساندید،،

من اینــــــــــک درکنار"شیطـــــــــان"آرام گرفته ام...

که نه مرا ازخویش می راند..

و نه ازهیـــــــچ می ترساند....

تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392سـاعت 1:6 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

نقاشی اش خوب نبود

ولی...

چقدر قشنگ راهش را کشید و رفت.

تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392سـاعت 1:1 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

هَـمیشه بـآید کَسـی باشد

کـــہ مــَعنی سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هایَتـــ را بفهمد

هَـمیشه بـآید کسـی باشد

تا بُغض‌هایتــ را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد

بـآید کسی باشد

کـــہ وقتی صدایَتــ لرزید بفهمد

کـــہ اگر سکوتـــ کردے، بفهمد…

کسی بـآشد

کـــہ اگر بهانه‌گیـر شدے بفهمد

کسی بـآشد

کـــہ اگر سردرد را بهـآنه آوردے برای رفتـن و نبودن

بفهمد به توجّهش احتیآج داری

بفهمد کـــہ درد دارے

کـــہ زندگی درد دارد

بفهمد کـــہ دلت برای چیزهاے کوچکش تنگــ شده استــ

بفهمد کـــہ دِلتــ براے قَدمــ زدن زیرِ باران تنگــ شده استــ

همیشه باید کسی باشد

همیشه…

تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392سـاعت 0:48 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

تاريخ پنجشنبه سوم بهمن 1392سـاعت 23:49 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

چه سخت است ...

من هنوز هم

لا به لای این همه اطمینان برای رفتن ،

نمی توانم باور کنم ،!

گاهی

چنان درگیر خاطرات گذشته ام ،

که ...

ثانیه های الانم ،

چه دور از ذهن می شوند .

کاش امروز هم امتداد همان خاطره های خوب دیروز بود ...!


تاريخ دوشنبه سی ام دی 1392سـاعت 13:58 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

دَمــہ اونــے كــہ تَنهاست گَرم.......star.gif

star.gifنـَـہ اينكــہ نَتونِستــہ با كَسـے باشـــہ نـَــہ؛star.gif

star.gifبَلكــہ نَخواستـــہ با هَركَســے باشــہstar.gif


60272954753220307803.gif
تاريخ دوشنبه سی ام دی 1392سـاعت 13:57 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)

تاريخ دوشنبه سی ام دی 1392سـاعت 13:32 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)


تاريخ دوشنبه سی ام دی 1392سـاعت 12:49 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)
مینویسم

بر غبار پنجره،زندگی

مال من است....چون

عزیزی مثل تو، یاد من است

تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1392سـاعت 23:35 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)
تاريخ شنبه سی ام شهریور 1392سـاعت 15:9 نويسنده مهرنازجون| |
i413141_11.gif (242×58)
Design